PRESNOSŤ

RÝCHLOSŤ

EFEKTÍVNOSŤ

Ponúkame podporu bez ohľadu na typ transakcie: B2B, B2C, C2C, alebo C2B

Každé riešenie je prispôsobené konkrétnym potrebám: počínajúc súčasnou situáciou, zohľadňujúc dostupné možnosti, smerujúc k dosiahnutiu cieľov.

office image
Zvyčajný postup
Target's analysis image

Analýza cieľov

Začíname detailnou analýzou cieľov spoločnosti, a preskúmaním ašpirácii, pre lepšie definovanie základov spoluprác.

Possibilities analysis image

Analýza možností

Pozorne zhodnotíme realizovateľnosť požadovaných cieľov, rovnako ako aj súlad medzi cieľmi a kapacitou výrobcu a produktov.

Operations planning immage

Plánovanie stratégie

Od plánovania k akcii: vyvíjame jasné stratégie a cielené taktiky pre ich implementáciu. Podrobné plánovanie pre dokonalé výsledky.

Checkpoint image

Kontrolné body

Na monitorovanie pokroku zavádzame kontrolné body. Následne program dynamicky upravuje svoje stratégie podľa výsledkov.

Integration image

Integrácia

Súľad zručností s podnikateľským manažmentom klienta pre súvislý priebeh. Spolupráca medzi službami a dynamikou podniku zabezpečuje dosiahnutie cieľov a úspechov.

target achivement image

Dosiahnutie cieľu

Úspech oslavujeme dosahovaním cieľov a výhľadom do budúcnosti. Ďalšie postupy sú vyberané s dôrazom na rast klientovho podnikania a prispôsobovaniu sa zmene.

Niekoľko služieb, ktoré ponúkame

offline

 • Globalizácia biznisu: podpora medzinárodného rozvoja a vstupu na nové trhy;

 • Rozvoj trhu: aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov, vytváranie a správa zákazníckych portfólií, udržiavanie dlhodobých podnikateľských vzťahov;

 • Joint venture: identifikácia a vyber strategických partnerstiev, pomoc pri vytváraní spoločných podnikov;
 • Strategické marketingové rady: detailná analýza obchodných stratégii, implementácia efektívnych taktík pre úspech podnikania; a

 • Tvorba podnikateľských plánov: tvorba solídnych, na úspech orientovaných podnikateľských plánov.

online

 • Digitalizácia biznisu: digitálna transformácia pre optimálne procesy a zlepšenie výkonnosti;
 • Vytvorenie webovej stránky: špeciálne vytváranie webovej stránky, ktorá je v súlade s firemnou identitou;
 • Vytvorenie e-shopu: vývoj atraktívnych internetových obchodných platforiem na rozšírenie online prítomnosti Vášho podniku.;
 • SEO a SEM: optimalizácia prehliadačov (SEO) a kampane na sociálnych médiách (SEM) zabezpečia online viditeľnosť:
 • Prieskum potenciálnych zákazníkov, plánovanie obsahu, tvorba a publikácia: pozorná analýza publika, strategické plánovanie a tvorba zaujímavého obsahu;
 • Plánovanie médií: definovanie reklamných stratégii a stanovenie jasných cieľov pre maximalizáciu zisku.;
 • Marketingová analytika: využitie analytických nástrojov na monitorovanie a hodnotenie efektívnosti marketingovej aktivity.;
 • Posilnenie digitálnej značky: implementácia cielených stratégii pre zlepšenie Vašej viditeľnosti v online priestoroch.

Ak ste pripravení premeniť vaše podnikateľské ambície v skutočnosť, sme tu pre Vás.

Kontaktujte nás ešte dnes pre viac detailov a začnite tvarovať budúcnosť Vášho podnikania s nami.

Pripravení začať?